Pravidla pro rok 2017 ke stažení v PDF.

 


aktualizováno 12.2.2017

 

Pravidla NCC 2017
kategorie: GP Open obecné povinnosti obou stran
Každý jezdec se závodů účastní dobrovolně, v případě vzniku škody na majetku či zdraví, zodpovědnost nenese organizátor seriálu závodů Alexandr Žvák, ani klub na které se závd pořádá. Nemůže na nich být vymáhána jakákoliv náhrada za vzniklou škodu či poškození zdraví. Každý jezdec se musí chovat tak aby nepoškodil zdraví či majetek dalších účastníků. Organizátor pořádá závody bez nároku na jakýkoliv honorář. Doporučuje se uzavřít pojistku na škodu způsobenou modelem.
Jezdec má povinnost uvést na přihlášce pokud nevlastní DSM systém minimálně dvě frekvence RC soupravy. Pokud tak neučiní, nemusí být připuštěn k závodu a bez náhradní frekvence na něj nebude brán zřetel při vzniku s rušením a obsazenou frekvencí. Každý jezdec musí vlastnit personální transponder firmy AMB.
Za přípravu trati plně odpovídá pořádající klub. Po celou dobu závodu musí být přítomna technická kontrola a musí být obsazena alespoň jednou osobou pověřenou hlavním rozhodčím závodu s dobrou znalostí pravidel.
Ceny za celkové umístění v seriálu NCC budou zakoupeny organizátorem seriálu. Obnos pro nákup cen, bude vybrán podílem ze startovného. Viz. níže.

1) ORGANIZACE ZÁVODU
•je na pořádajícím klubu, nutnost určit technického komisaře, ředitele závodu a hlavního rozhodčího.

2) SYSTÉM ZÁVODU
• Všechny kvalifikační rozjížďky trvají 7 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola ( max. 30 sekund). Povinné tankování v libovolné minutě rozjížďky.
• Čtvrtfinálové jízdy trvají 15 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola (max. 30 sekund).
• Půlfinálové B/Ajízdy trvají 20 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola (max. 30 sekund).
• Finálová jízda A trvá 30 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola (max. 30 sekund).

Finálová jízda B trvá 20 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola (max. 30 sekund).

– z rozjížděk dojde k rozřazení jezdců do případného ¼ finále (bude – li více než 20 jezdců ve startovním poli), dále pak ½ finále, ze kterého vyjdou finalisté B a A Finále na 30 minut. Pokud bude do 18ti jezdců ve startovním poli, bojuje jezdec B finále o desátou pozici na startu A finále.

Obecně platí: pokud bude například 14 soutěžících v celém závodě, finále A pojede 8 (+1), B finále 6 jezdců, tedy: vítěz B finále se přidá k původním osmi jezdcům A finále, pojede jich tedy devět. • • • Maximální počet jezdců v B a A finále je deset jezdců!!! Znamená to, že A finále pojede maximálně 9+1, nebo rovnou deset jezdců, je-li obsazeno startovní pole devatenácti a více jezdci.Minimální čas mezi startem jednotlivých skupin v rozjížďkách je 5 minut, mezi čtvrtfinálovými a půlfinálovými jízdami 10 min.
• Rozjížďky jsou startovány letmým startem se spínaným vlastním časem, semifinálové a finálové jízdy jsou startovány systémem hromadného startu z roštu a jednotným časem s rozhodujícím pořadím.
• Do prvních rozjížděk nastupují závodníci dle pořadí určeného pořadatelem závodu.
• V případě, že tribuna pro jezdce nemá vyznačené posty, v semifinálových i finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí.

3) START A ODLOŽENÍ STARTU
• Start probíhá chronologicky následovně:
Rozjížďky:
Hlášení 3 minuty do startu, trať je otevřena – je možno zahájit jízdu.
Hlášení 1 minuta do startu – určeno k poslednímu natankování.
30 vteřin do startu – tribuna je uzavřena, nikdo nesmí scházet dolů, měnit pozici na tribuně.
– v případě letmého startu vozy po dotankování vyjíždí z boxové uličky a musí bez zastavéní kroužit po dráze do ohlášení startu. V případě porušení tohoto pravidla následuje penalizace STOP and GO.
Proti pomocné práci startéra nelze podat protest.
Odložení startu, pro technickou závadu na modelu účastníka rozjížďky není možné.

Semifinálové jízdy ( 1/4 a 1/2 finále):
Hlášení 3 minuty do startu, trať je otevřena – je možno zahájit jízdu.
Hlášení 1 minuta do startu – určeno k poslednímu natankování.
30 vteřin do startu – tribuna je uzavřena, nikdo nesmí scházet dolů, měnit pozici na tribuně.
Mechanici se přesouvají na startovní rošt.
15 vteřin do startu – možnost dotankovat na startovním roštu.
Odložení startu, pro technickou závadu na modelu účastníka rozjížďky není možné.

Finálové jízdy:
Hlášení 3 minuty do startu, trať je otevřena – je možno zahájit jízdu.
Hlášení 1 minuta do startu – určeno k poslednímu natankování.
30 vteřin do startu – tribuna je uzavřena, nikdo nesmí scházet dolů, měnit pozici na tribuně. Mechanici se přesouvají na startovní rošt.
15 vteřin do startu – možnost dotankovat na startovním roštu.
Toto je pro pilota a mechanika poslední možnost pro odložení startu o 10 min. ze závažného technického problému. Jezdec po uplynutí času startuje jako poslední z boxové uličky, nebo z 11 pozice na startovním roštu.
15 vteřin do startu – všichni mechanici přináší auta na startovní rošt
3 vteřiny do startu – mechanik položí auto na dráhu a odstupuje od auta na startovním roštu
0 sec START. Start může zaznít i několik vteřin po posledním odpočtu 3.
Proti pomocné práci startéra nelze podat protest.
Kdokoliv z jezdců zapříčiní prodlení časového sledu, startuje z boxu jako poslední na pokyn startéra. Kdokoli z jezdců „ulije start“ ze startovního roštu, nebo v době 3 vteřiny do startu popojede vpřed ze své startovní pozice, je penalizován STOP and GO v případě, že nedošlo k opakování startu. Hříšník startuje z jedenácté pozice na startu.

4) KVALIFIKAČNÍ, SEMIFINÁLOVÉ A FINÁLOVÉ JÍZDY
• V jednodenním závodě se jedou minimálně 3 rozjížďky a ve dvoudenním závodě minimálně 5 rozjížděk, z toho 3 první den a ostatní v den druhý. Počet vozů v rozjíždkách je max. 10, v každé skupině. Započítává se jedna nejlepší rozjížďka každého jezdce, tj. nejvíce absolvovaných kol a nejkratší dojezdový čas.

Rozřazení po kvalifikačních rozjížďkách ,  postup :
– z rozjížděk jsou jezdci postupně  rozřazeni do ¼B/A, ½B/A a finálových jízd B/A, nikdo z rozjížděk nepostupuje přímo do B/A finálové jízdy.
–          z ¼ B/A postupují do ½ B/A vždy vítěz ¼ B/A (celkem dva jezdci) – ostatní podle dojezdu.
–          z 1/2 B/A postupují do finále B/A dva první ½ B/A (celkem 4 jezdci) – ostatní dle dojezdu.

Finále A se jede na 30 minut, finále B se jede na 20 minut, 1/2 finále 20 minut, 1/4 finále na 15 minut. Start všech finálových jízd se jede ze startovního roštu hromadným startem. O výsledku rozhoduje výsledný čas a počet najetých kol.
Při předčasném ukončení jízdy z důvodu selhání měřící techniky pořadatele, nebo zásahu vyšší moci – déšť, nastane :
rozjížďka —- opakování
1/4 finále / jedoucí se na 15 min / — opakování
1/2 finále / jedoucí se na 20 min/ —- do 13 min. — opakování, po 13min. započtení výsledku
finále A/ jedoucí se na 30 min / — do 15 min. —- opakování, od 20 min. započtení výsledku
finále B/ jedoucí se na 20 min / — do 13 min. —- opakování, po 13 min. započtení výsledku
– při opakování mohou nastoupit i jezdci, kteří pro technickou závadu odstoupili, ale pouze s opraveným vozem / nesmí použít jiný model/

5) DÉŠŤ A KLIMATICKÉ PODMÍNKY
NCC – jede se za každého počasí, v případě velmi silného deště(bouřky,krupobití) je možno závod zrušit, o tomto rozhoduje pouze pořadatel daného závodu- rozhodčí, nebo časomíra.

6) SYSTÉM HODNOCENÍ
• po odjetí závodu budou každému jezdci přiřazeny body do celkového pořadí seriálu.
V celkovém pořadí se škrtají tři výsledky, včetně 0 za neodjetý závod.

Bodování NCC
1.místo 200 b
2.místo 180 b
3.místo 161 b
4.místo 145 b
5.místo 130 b
6.místo 125 b
7.místo 120 b
8.místo 115 b
9.místo 110 b
10.místo 105 b
11.místo 100 b
12.místo 96 b
13.místo 92 b
14.místo 88 b
15.místo 84 b
16.místo 80 b
17.místo 76 b
18.místo 71 b
19.místo 65 b
20.místo 57 b
21.-50.místo 1b

8) POVINNOSTI ZÁVODNÍKU A SANKCE ZA JEJICH PORUŠENÍ
• Všichni závodníci jsou povinni se zúčastnit úvodní rozpravy. .Po ukončení každé jízdy neprodleně odevzdá auto na technickou kontrolu.
• Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu dosažený čas v rozjížďce.
• Soutěžící musí být nejpozději 30 sekund před startem své jízdy na tribuně. Pokud se nedostaví včas, nebude k jízdě připuštěn. Závodník během rozjížďky může opustit tribunu, ale tak aby neomezil ostatní.
• Po vypršení časového limitu jízdy a oznámení této skutečnosti časoměřičem je závodník povinen, nejpozději v následujícím kole ukončit jízdu zajetím do depa.
• Závodník je povinen na svém autě umístit transpondér, jehož číslo nahlásí pořadateli.
• Závodník je povinen umístit na karoserii svého vozu startovní číslo přidělené pořadatelem (pokud pořadatel číslo vyžaduje). Startovní číslo se na karoserii umisťuje dle pokynů pořadatele.

9) PENALIZACE A PROTESTY
• V případě startu s modelem neodpovídajícím technickým předpisům, bude závodníkovi škrtnuta jízda ve které jel.
• V případě, že závodník absolvoval jízdu s upraveným motorem odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodu. – Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Nesportovní chování na tribuně – rušení ostatních jezdců:
– při prvním porušení, napomenutí rozhodčím závodu
– při druhé porušení , STOP and GO ( 10 sec)
– při třetím porušení diskvalifikace z jízdy
Jezdec v průběhu jízdy smí opustit tribunu za následujících podmínek :
– neomezí jakýmkoli způsobem v jízdě ostatní jezdce

Během jízdy:
– narážení do modelu závodníka zezadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související :
– při prvním porušení STOP AND GO ( zastavit a jet)
– při druhém porušení STOP AND GO ( 10 sec.)
– při dalším porušení diskvalifikace z jízdy
• Protest proti výsledku nebo rozhodnutí rozhodčího možno podat pouze do 10 min.(po tomto limitu nebude protest akceptován) od vyvěšení výsledku jízdy u ředitele závodu spolu s kaucí 500,- Kč , která se v případě jeho neuznání nevrací. Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest.

10) TECHNICKÁ KONTROLA , ZPŮSOB NASAZOVÁNÍ
• Každý závodník je povinen neprodleně po ukončení jízdy model předat na technickou kontrolu, nebylo-li stanoveno jinak pořadatelem závodu. Jezdec si model vyzvedne po provedené technické kontrole , nebo na výzvu tech. komisaře.
• Pokud jezdci zhasne v jízdě motor, nebo dojde k jakékoliv technické závadě, je povoleno opětovné nastartování či oprava pouze v boxu. Mechanik je povinen pokud možno bez prodlení přesunout se s modelem do boxu.

11) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ – FUNKCE
• Pořádající klub má minimálně za povinnost zajistit:
– Připravenost dráhy včetně zázemí.
– Cukrování asfaltu.
– Startéra, časomíru s obsluhou, člena technické kontroly, ředitele závodu, rozhodčího.
– Místo pro vyvěšení výsledků – Místo pro technickou kontrolu

Je povinen zveřejnit výsledky závodu do 30 min. po jeho ukončení.
• hlavní rozhodčí – zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě
• ředitel závodu – zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě
• technický komisař – zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě
• startér a člen tech. kontroly– volen pořadatelem a představen v rozpravě

12) PREZENTACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pořadatel musí umožnit trénink jezdců den před závody a to v délce nejméně 2 hod.
V den závodů v době od 7.30 – 8.30.
V den závodu jezdec potvrdí svoji účast, na prezentaci a zaplatí startovné.
Vyhlášením rozpravy je trať uzavřena.

13) PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ Startovné pro rok 2017…… 350,- Kč
Z toho 250,- Kč připadne pořadateli závodu – 100kč jde do banku, ze kterého se nakoupí ceny a poháry pro vyhlášení výsledků sezony.

Jezdci věku 60+ startovné 150,-
Jezdci věku 65+ startovné zdarma pokud s tím souhlasí pořadatel daného závodu ( mohou však zaplatit dobrovolný poplatek libovolné částky)

Veškeré informace ohledně Nitro Czech Cupu na tel. 603 377 160 p. Alex. Žvák

 

Kategorie , technická a stavební pravidla podvozků

KATEGORIE GP Open -podvozky libovolné značky .
Obecně platné rozměry:

min/max. šířka modelu včetně karoserie 205mm
min./max. šířka podvozku včetně kol 200mm
min/max. délka vozu včetně karoserie a křídel 360/460mm
max. šířka předních kol 26mm
max. šířka zadních kol 30mm
min./max. rozvor 230/270mm
Min.váha včetně osobního transponderu 1725g

Motor + výfuk :
libovolný 2,11

Motory a jejich výfukové potrubí s tlumičem nesmí být nijak dodatečně upraven.

Karoserie:
Pouze karoserie typu DTM – libovolný výrobce
Dle následujících pravidel:
– max. otvor v předním okně 50mm – nesmí zasáhnout do prostoru střechy pokud je ve střeše tankovací otvor.
– boční přední okna mohou být odstraněna.
– zadní okno odstraněno celé
– otvor pro žhavení max. 20mm
– otvor pro přístup k palivové jehle max.10mm
– otvor pro výfuk max.15mm – pokud bude propálen od výfuku, bude tolerováno.
– otvor pro anténu 10mm
– tankovací otvor ve střeše max. 35mm a nesmí zasahovat do předního okna karoserie pokud je v okně otvor pro chlazení. ( lze použít jeden společný otvor pro chlazení i tankování max. 50 mm zasahující z čelního okna do střechy. Tento však musí být nad tankovacím otvorem nádrže. Žádný další otvor v čelním skle pak již není akceptován. )

– Rozměry zadního přítlačného křídla
– maximální rozměr je vystřižení dle rysek výlisku.

další úpravy a přídavné prvky jsou zakázány. – Při znatelném opotřebení karoserie (roztrhání, utržená část karoserie,…) musí být karoserie vyměněna, s poškozenou karoserií je povoleno dojet pouze finálovou jízdu, dojde-li k poškození během rozjížděk-1/2, musí být karoserie po dojetí opravena nebo nahrazena karoserií nepoškozenou – opravy jsou povoleny pouze u trhlin do délky max.30mm, při výraznějším poškození musí být karoserie nahrazena novou!!!

Pneu + disky:
– libovolného výrobce – mechové, gumové pneumatiky na vodu jsou zakázány:
max. šířka předních kol 26mm
max. šířka zadních kol 30mm
– prostředky pro čištění a zvýšení přilnavosti pneu jsou povoleny. Pořadatel však může v daném závodě tyto prostředky zakázat.

Palivo:
– libovolné značky, směs metylalkoholu, maziv a nitrometanu s obsahem max.16%. není povoleno přidávat do paliva složky zvyšující výkon motoru, je povoleno zvýšit obsah oleje. Palivový filtr, hadičky, kabely s konektory, spony karoserie, šrouby a matice mohou být libovolné.
Objem nádrže  max. 75ccm., přívodní hadice max. délka 170mm.

Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel i v průběhu závodní sezóny. Závažná nebo opakovaná porušení těchto pravidel vedou k okamžitému vyloučení účastníka z probíhajícího závodu. Navíc se účastníkovi škrtá nejlepší výsledek celé sezóny, i kdyby byl dosažen až v následujících závodech.

Závažná porušení pravidel jsou zejména:
– jakékoliv úpravy na motoru a podvozku, kromě povolených.
– vědomé podvádění pořadatele závodu nebo technické kontroly.

V každém závodu může být po dojetí provedena namátková kontrola motorů, jejich rozebráním. Veškeré úpravy motorů, kolen a výfuků jsou přísně zakázány a povedou k okamžité diskvalifikaci ze závodu !!!

Jakékoliv sporné body řeší ředitel závodu ve spolupráci s rozhodčími závodu k tomuto pověřenými, kteří budou před závodem představeni.

Vypracoval:
Za Nitro Czech Cup Alexandr Žvák

Na závody jezdíme relaxovat a zasoutěžit si, nejde o život.

Alex. Žvák

 

Nejnovější komentáře
  Reklama

   

   

  - zde může být vaše reklama

   

   

  E-shop