Pravidla pro rok 2019 ke stažení v PDF.

 


aktualizováno 16.4.2019

 

Pravidla NCC 2019:

obecné povinnosti obou stran

Každý jezdec se závodů účastní dobrovolně. V případě vzniku škody na majetku či zdraví, zodpovědnost nenesou organizátoři seriálu závodů Alexandr Žvák, Pavel Jansa, Michal Jansa, ani klub který závod pořádá. Nemůže na nich být vymáhána jakákoliv náhrada za vzniklou škodu či poškození zdraví. Každý jezdec se musí chovat tak, aby nepoškodil zdraví či majetek dalších účastníků. Organizátor pořádá závody bez nároku na jakýkoliv honorář. Doporučuje se uzavřít pojistku na škodu způsobenou modelem.

Jezdec má povinnost uvést na přihlášce, (pokud nevlastní soupravu s DSM systémem) minimálně dvě frekvence RC soupravy. Pokud tak neučiní, nemusí být připuštěn k závodu a bez náhradní frekvence na něj nebude brán zřetel při vzniku s rušením a obsazenou frekvencí. Každý jezdec musí vlastnit personální transponder firmy AMB.

Za přípravu tratě plně odpovídá pořádající klub. Po celou dobu závodu musí být přítomna technická kontrola a musí být obsazena alespoň jednou osobou pověřenou hlavním rozhodčím závodu s dobrou znalostí pravidel.

Ceny za celkové umístění v seriálu NCC budou zakoupeny organizátorem seriálu. Obnos pro nákup cen, bude vybrán podílem ze startovného. Viz. níže.

1) ORGANIZACE ZÁVODU

 

 • je na pořádajícím klubu, nutnost určit technického komisaře, ředitele závodu a hlavního rozhodčího.
 • celodenní časový harmonogram je určen pořadatelem dle počtu startujících a klimatických podmínek – není závazný.

2) SYSTÉM ZÁVODU

 

 • Minimální počet závodníků pro konání závodu je 8.
 • Závodníci jsou rozděleni do skupin dle uvážení časoměřiče s ohledem na výkonnost jezdců.
 • Kvalifikační rozjížďky trvají 4 minuty plus dojezdový čas na dokončení posledního kola (max. 30 sekund). Počet rozjížděk bude oznámen na rozpravě před závodem. Rozjížďky jsou startovány letmým startem se spínaným vlastním časem.
 • 1/4-finálové jízdy trvají 15 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola (max. 30 sekund).
 • 1/2-finálové B/A jízdy trvají 20 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola (max. 30 sekund).
 • Finálová jízda A trvá 30 minut plus dojezdový čas na dokončení posledního kola (max. 30 sekund).

 

Semifinálové a finálové jízdy jsou startovány systémem hromadného startu z roštu a jednotným časem s rozhodujícím pořadím.

Do prvních rozjížděk nastupují závodníci dle pořadí určeného pořadatelem závodu.

Řazení na roštu pro případné 1/4 finále, dále pak 1/2 finále, ze kterého vyjdou finalisté A finále je dáno dle postupového klíče.

Minimální čas mezi startem jednotlivých skupin v rozjížďkách je 5 minut, mezi 1/4 finálovými a 1/2 finálovými jízdami 10 min.

V 1/2 finálových i finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí.

3) START A STARTOVACÍ PROCEDURA

Start probíhá chronologicky následovně:
Rozjížďky:

Jsou startovány tzv. letmým startem se spínaným vlastním časem

 • Hlášení 3 minuty do startu, trať je otevřena – je možno zahájit jízdu.
 • dále je oznamováno 2 min., 1 min., 30sec., 20 sec., 10 sec., až do ohlášení START, kdy proběhne „letmý start“.
 • vozy po vyjetí z boxové uličky musí bez zastavení kroužit po dráze do ohlášení startu. Výjimkou pro zastavení jsou boxy a boxová ulička. V případě porušení tohoto pravidla následuje penalizace STOP and GO.
 • Konec jízdy je ohlášen každému jednotlivci zvlášť, faktický konec celé jízdy je až hlášením „všichni konec“. Po oznámení, že závodník ukončil jednotlivou jízdu, je povinen buď dokončit započaté kolo, nebo zastavit vozidlo na vhodném místě závodní tratě tak, aby se zabránilo dojezdovým kolizím a případně nebránil ostatním jezdcům v další jízdě. Než zazní „všichni konec“ nesmí se žádný model otočit a jet v protisměru.
 • Odložení startu rozjížďky pro technickou závadu na modelu účastníka rozjížďky není možné.

 

Finálové jízdy (1/4 finále, 1/2 finále, finále A):

Startuje se vždy ze startovního roštu

 • Hlášení 3 minuty do startu, trať je otevřena – je možno zahájit jízdu.
 • Hlášení 1 minuta do startu – vozy zajíždí do boxu ke svým mechanikům.
 • 30 vteřin do startu – mechanici se přesouvají na startovní rošt.
  Pro 1/2 finále a finále A platí, že toto je pro pilota a mechanika poslední možnost pro odložení startu o 10 min. ze závažného technického problému. Jezdec po uplynutí času startuje jako poslední z 11 pozice na startovním roštu.
 • 3 vteřiny do startu – mechanik položí auto na dráhu a odstupuje od auta na startovním roštu
 • 0 sec START. Start může zaznít i několik vteřin po posledním odpočtu.

Proti pomocné práci startéra nelze podat protest.
4) KVALIFIKAČNÍ, 1/4, 1/2 FINÁLOVÉ A FINÁLOVÉ JÍZDY

V závislosti na počtu závodníků a časových možnostech se jede 4 nebo 5 kvalifikačních rozjížděk. Počet rozjížděk bude oznámen na rozpravě před závodem.

Počet vozů v rozjížďkách je max. 10 v každé skupině.

Započítává se jedna nejlepší rozjížďka každého jezdce, to je nejvíce absolvovaných kol a nejkratší dojezdový čas. Počítají se pouze rozjížďky odjeté za stejných klimatických podmínek.

Systém závodu pokud se závodu účastní 8-10 jezdců:

nejede se 1/2 finále, ale 2 finále dle pořadí po kvalifikačních jízdách (např. 1.-5. závodník podle pořadí po kvalifikacích jede první finále, 6.-10. závodník podle pořadí po kvalifikacích jede druhé finále) a kola a časy obou finále se sečtou.

Systém závodu pokud se účastní 11 a více jezdců:

vítěz kvalifikace postupuje přímo do finále A a startuje jako první ze startovního roštu. Jezdci, kteří skončí po kvalifikaci na 2. – 5. místě se zúčastní tzv. Super-pole, které následuje po odjetí kvalifikačních rozjížděk.
Procedura Super-pole: Každý jezdec jede na dráze individuálně a má k dispozici 3min. warm-up po němž letmým startem odjede 6 po sobě jdoucích kol. Pro výsledek v Super-pole se počítá nejrychlejší kolo. Pokud čas pro warm-up vyprší a jezdec přejede startovní čáru je boxová ulička uzavřena a jezdec nemůže zajet k mechanikovi (s vyjímkou odstavení vozu). Pořadí jezdců v Super-pole je 5, 4, 3, 2 po kvalifikaci. Jezdec, který zajede nejrychlejší kolo postupuje přímo do finále A a startuje z druhého místa na startovním roštu. Ostatní jezdci se rozřadí do 1/2 finále, dle výsledku v kvalifikaci.

Přímo postupující mají nárok na volný trénink v délce 10 minut před začátkem 1/2 finále A,

– z 1/4 finále postupují do 1/2 finále vždy první tři jezdci z každého 1/4 finále.

– z 1/2 finále postupují do finále A vždy první tři jezdci z každého 1/2 finále. Dále postupují ještě dva jezdci dle lepšího výsledku v kombinovaném pořadí obou 1/2 finále. Pokud je však počet účastníků závodu 11 až 16, řídí se počet postupujících dle tabulky 2. Tento postupový systém je možné dle uvážení pořadatele změnit o čemž budou jezdci vyrozuměni nejpozději na rozpravě.

Pokud se jedou 1/2finále za různých klimatických podmínek (suchý/mokrý asfalt), postupuje do finále A z každého 1/2finále první 2, 3 nebo 4 jezdci tak, aby byl doplněn odpovídající počet jezdců ve finále – viz tabulka 2.

Počet jezdců ve finále A a tedy i počet postupujících dle dojezdu se řídí tabulkou 2:

Počet závodníků celkem Počet účastníků finále A
11 6  (vítěz kvalifikace + vítěz Super-pole + 4 ze 1/2 finále)
12 6  (vítěz kvalifikace + vítěz Super-pole + 4 ze 1/2 finále)
13 (vítěz kvalifikace + vítěz Super-pole + 1.a 2. z 1/2 finále A/B + 2 s nejlepším časem)
14 (vítěz kvalifikace + vítěz Super-pole + 1.a 2. z 1/2 finále A/B + 2 s nejlepším časem)
15 (vítěz kvalifikace + vítěz Super-pole + 1.a 2. z 1/2 finále A/B + 2 s nejlepším časem)
16 (vítěz kvalifikace + vítěz Super-pole + 1.a 2. z 1/2 finále A/B + 2 s nejlepším časem)
17 a více 10  (vítěz kvalifikace + vítěz Super-pole + 1,2,3. z 1/2 finále A/B + 2 s nejlepším časem)

 

Start všech finálových jízd se jede ze startovního roštu hromadným startem. O výsledku rozhoduje výsledný čas a počet najetých kol.

Při předčasném ukončení jízdy z důvodu selhání měřící techniky pořadatele, nebo zásahu vyšší moci – déšť, nastane :

Rozjížďka                                             – opakování

1/4 finále / jedoucí se na 15 min                        – opakování

1/2 finále / jedoucí se na 20 min                        – do 13 min. opakování, po 13min. započtení výsledku

finále A/ jedoucí se na 30 min               – do 20 min. opakování, od 20 min. započtení výsledku

finále B/ jedoucí se na 20 min               – do 13 min. opakování, po 13 min. započtení výsledku

V případě poruchy měření, či výpadku elektrické energie se jízda vždy opakuje.

 

Rozhodčí má právo jednotlivou jízdu pro její celkovou neregulérnost zrušit a opakovat, zejména při hromadných kolizích v prvním kole po startu.

 

Při opakování mohou nastoupit i jezdci, kteří pro technickou závadu odstoupili, ale pouze s opraveným vozem / nesmí použít jiný model/

5) DÉŠŤ A KLIMATICKÉ PODMÍNKY

NCC – jede se za každého počasí, v případě velmi silného deště (bouřky, krupobití) je možno závod zrušit, o tomto rozhoduje pouze ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

V případě výskytu velkých kaluží na dráze je možné závod přerušit na dobu nezbytně nutnou pro jejich odstranění.

6) SYSTÉM HODNOCENÍ

Po odjetí závodu budou každému jezdci přiřazeny body do celkového pořadí seriálu.
V celkovém pořadí se škrtají dva výsledky, včetně 0 za neodjetý závod.

Bodování NCC
1.místo 200 b
2.místo 180 b
3.místo 161 b
4.místo 145 b
5.místo 130 b
6.místo 125 b
7.místo 120 b
8.místo 115 b
9.místo 110 b
10.místo 105 b
11.místo 100 b
12.místo 96 b
13.místo 92 b
14.místo 88 b
15.místo 84 b
16.místo 80 b
17.místo 76 b
18.místo 71 b
19.místo 65 b
20.místo 57 b
21.-50.místo 1b

 

8) POVINNOSTI ZÁVODNÍKU A SANKCE ZA JEJICH PORUŠENÍ

 • Všichni závodníci jsou povinni se zúčastnit úvodní rozpravy.
 • Po ukončení každé jízdy neprodleně odevzdá auto na technickou kontrolu. Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu dosažený čas v rozjížďce.
 • Po vypršení časového limitu jízdy a oznámení této skutečnosti časoměřičem je závodník povinen, nejpozději v následujícím kole ukončit jízdu zajetím do depa.
 • Závodník je povinen na svém autě umístit transpondér, jehož číslo nahlásí pořadateli.
 • Závodník je povinen umístit na karoserii svého vozu startovní číslo přidělené pořadatelem (pokud pořadatel číslo vyžaduje). Startovní číslo se na karoserii umisťuje dle pokynů pořadatele.

9) PENALIZACE A PROTESTY

 • Kdokoliv z jezdců zapříčiní prodlení časového sledu, nebo naopak „ulije start“, je poprvé napomenut, případně trestán posledním místem na roštu (rozhoduje rozhodčí).
 • V případě startu s modelem neodpovídajícím technickým předpisům, bude závodníkovi škrtnuta jízda, ve které jel.
 • Za opakované závažné porušení technických pravidel bude závodník vyloučen ze seriálu.
 • Za nesportovní chování na tribuně, za narážení závodníka zezadu, za nebezpečnou jízdu nebo za zkracování tratě bude jezdec penalizován rozhodčím závodu nebo jím pověřenou osobou – STOP and GO nebo napomenutím. Tento trest musí splnit do dvou následujících kol. Pokud tak neučiní, bude klasifikován jako poslední v dané jízdě. Pokud nelze STOP and GO uplatnit, rozhodčí má právo změnit pořadí. Rozhodčí má právo použít i jiný trest, například přičíst v jízdě hříšníkovi čas.
 • Při vykonání trestu STOP and GO nelze provést tankování ani jiné technické zásahy na voze.
 • Protest proti výsledku nebo rozhodnutí rozhodčího možno podat pouze do 10 min.(po tomto limitu nebude protest akceptován) od vyvěšení výsledku jízdy u ředitele závodu spolu s kaucí 500,- Kč, která se v případě jeho neuznání nevrací. Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest.

 

10) TECHNICKÁ KONTROLA, ZPŮSOB NASAZOVÁNÍ

 • Každý závodník je povinen neprodleně po ukončení jízdy model předat na technickou kontrolu, nebylo-li stanoveno jinak pořadatelem závodu. Jezdec si model vyzvedne po provedené technické kontrole, nebo na výzvu technického komisaře.
 • Pokud jezdci zhasne v jízdě motor, nebo dojde k jakékoliv technické závadě, je povoleno opětovné nastartování či oprava pouze v boxu. Mechanik je povinen pokud možno bez prodlení přesunout se s modelem do boxu.

11) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ – FUNKCE

 

Pořádající klub má minimálně za povinnost zajistit:

 • Připravenost dráhy včetně zázemí.
 • Cukrování asfaltu.
 • Startéra, časomíru s obsluhou, člena technické kontroly, ředitele závodu, rozhodčího.
 • Místo pro vyvěšení výsledků – Místo pro technickou kontrolu
 • Je povinen zveřejnit výsledky závodu do 30 min. po jeho ukončení.
 • hlavní rozhodčí – zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě
  • ředitel závodu – zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě
  • technický komisař – zvolen pořadatelem závodu v den závodu a vyhlášen při rozpravě
  • startér a člen technické kontroly – volen pořadatelem a představen v rozpravě

12) PREZENTACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

 • Pořadatel musí umožnit trénink jezdců ve volném tréninku nejméně den před závodem a to v minimální délce alespoň 2 hodin a v den závodu v délce jedné hodiny (např. od 8:00 do 9:00). Trénink nemusí být organizován pořadatelem, avšak v případě žádosti jezdců je věcí pořadatele, aby tak učinil a určil tréninkové skupiny s časovým intervalem tréninku.
 • V den závodu jezdec potvrdí svoji účast, na prezentaci a zaplatí startovné.
 • Vyhlášením rozpravy je trať uzavřena.
 • Celodenní časový harmonogram je určen pořadatelem dle počtu startujících a klimatických podmínek – není závazný.

 

13) PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

 

Startovné pro rok 2019 činí 350,- Kč

Z toho 250,- Kč připadne pořadateli závodu a 100kč jde do banku, ze kterého se nakoupí ceny a poháry pro vyhlášení výsledků sezony. Součástí vyhlášení výsledků sezony je také tombola, které se automaticky účastní jezdec, který se v sezóně zúčastnil alespoň sedmi závodů NCC.

Jezdci věku 60+ startovné 150,-
Jezdci věku 65+ startovné zdarma pokud s tím souhlasí pořadatel daného závodu (mohou však zaplatit dobrovolný poplatek libovolné částky)

 

KATEGORIE, TECHNICKÁ A STAVEBNÍ PRAVIDLA PODVOZKŮ

KATEGORIE GP Open – podvozky v měřítku 1:10, 4WD nebo 2WD, libovolné značky.
Obecně platné rozměry:

min/max. šířka modelu včetně karoserie:           175/205mm
min./max. šířka podvozku včetně kol:               170/200mm
min/max. délka vozu včetně karoserie a křídel: 360/460mm
max. šířka předních kol:                                               31mm
max. šířka zadních kol:                                     31mm
min./max. rozvor:                                             230/270mm
Min.váha včetně osobního transponderu:          1650g

Motory:

 • Mohou být libovolné max. objemu 2,11 ccm (pro kategorii 2WD do objemu 2,5 ccm).
 • Počet kanálů neomezen

 

Výfuky:

 • Libovolného výrobce.
 • Trubička výfuku min. délky 10mm.
 • Výfuk nesmí přesáhnout obrys karoserie víc jak o10 mm.
 • Pevné nástavce výfukové trubičky jsou zakázány.

Karoserie:

 • Je povoleno použití pouze měkkých (např. lexan) karosérií typu DTM (libovolný výrobce)
 • Karoserie musí mít svoji tvarově reálnou předlohu a musí být nabarvena. Okna musí zůstat průhledná a nesmí být zabarvena.

Karoserie smí být upravena dle následujících pravidel:

 • otvor v předním okně 50mm – nesmí zasáhnout do prostoru střechy, pokud je ve střeše tankovací otvor.
 • boční přední okna mohou být odstraněna.
 • zadní okno odstraněno celé
 • otvor pro žhavení max. 35mm
 • otvor pro přístup k palivové jehle max.10mm
 • otvor pro výfuk přiměřené velikosti– (pokud bude např. propálen od výfuku, bude tolerováno.)
 • otvor pro anténu 10mm
 • tankovací otvor ve střeše max. 35mm a nesmí zasahovat do předního okna karoserie pokud je v okně otvor pro chlazení. (lze použít jeden společný otvor pro chlazení i tankování max. 50 mm zasahující z čelního okna do střechy. Tento však musí být nad tankovacím otvorem nádrže. Žádný další otvor v čelním skle pak již není akceptován)
 • Rozměry zadního přítlačného křídla:
  • šíře max. 200mm (šíři karoserie)
  • Horní hrana křídla musí být v horizontální rovině se střechou karoserie (měřeno při nasazené karoserii na podvozku a s podložkami 10mm pod podvozkem)

další úpravy a přídavné prvky jsou zakázány.

 • Při znatelném opotřebení karoserie (roztrhání, utržená část karoserie,…) musí být karoserie vyměněna, s poškozenou karoserií je povoleno dojet pouze finálovou jízdu, dojde-li k poškození během rozjížděk-1/2, musí být karoserie po dojetí opravena nebo nahrazena karoserií nepoškozenou – opravy jsou povoleny pouze u trhlin do délky max.30mm, při výraznějším poškození musí být karoserie nahrazena novou!!!

 

Pneumatiky + disky:

 • mechové, libovolného výrobce
 • gumové pneumatiky na vodu jsou povoleny
 • šířka předních kol 31mm
 • šířka zadních kol 31mm
 • prostředky pro čištění a zvýšení přilnavosti pneu NEjsou povoleny!

Palivo:

 • libovolné značky, směs metylalkoholu, maziv a nitrometanu s obsahem max.16%.
 • není povoleno přidávat do paliva složky zvyšující výkon motoru, je povoleno zvýšit obsah oleje.

Vzduchový filtr:

 • Je povoleno použití libovolného vzduchového filtru, podporujícího nasávání čistého vzduchu. Tento musí být umístěn uvnitř tlumiče sání (INSBOX), který nesmí být žádným způsobem upravován. Tento komplet je nasazen na sací hrdlo karburátoru.
 • Filtr s tlumičem sání nesmí v žádném případě vyčnívat mimo obrys karoserie.

 

Ostatní:

 • Palivový filtr, hadičky, kabely s konektory, spony karoserie, šrouby a matice mohou být libovolné.

Nádrž:

 • Objem nádrže max. 75ccm., přívodní hadice max. délka 170mm.

Pružiny a náplně:

 • Pružiny tlumičů lze použít libovolného typu a výrobce.
 • Veškeré olejové náplně tlumičů a diferenciálů je možné použít od libovolného výrobce a libovolné hustoty.

 

Další ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel i v průběhu závodní sezóny. Závažná nebo opakovaná porušení těchto pravidel vedou k okamžitému vyloučení účastníka z probíhajícího závodu. Navíc se účastníkovi škrtá nejlepší výsledek celé sezóny, i kdyby byl dosažen až v následujících závodech.

Závažná porušení pravidel jsou zejména:
– vědomé podvádění pořadatele závodu nebo technické kontroly.

14) ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

 

S ohledem na specifika každého závodu (souběh s další kategorií, neobvykle vysoký počet mechaniků, atd.) je na zvážení ředitele závodu, zda nezměnit pravidlo pro počet startujících ve finále A takovým způsobem, aby se ho mohlo zúčastnit co nejvíce startujících pro zvýšení atraktivity závodu. Například zvýšením počtu postupujících z 1/2 finále nebo společným finále při nízkém počtu startujících (do 11 účastníků). Tato změna musí být navržena a odsouhlasena na prezentaci před kvalifikacemi.

Jakékoliv sporné body řeší ředitel závodu ve spolupráci s rozhodčími závodu k tomuto pověřenými, kteří budou před závodem představeni.

Veškeré informace ohledně Nitro Czech Cupu:

 1. Alex. Žvák – 603 377 160
 2. Pavel Jansa – 604 610 074
 3. Michal Jansa – 604 905 777
Nejnovější komentáře
  Reklama

   

   

  - zde může být vaše reklama

   

   

  E-shop